Μαγριπλης Χαλακατεβακης & Συνεργατες

Μαγριπλής Χαλακατεβάκης κ' ΣυνεργάτεςΗ δικηγορική μας εταιρεία παρέχει από το 2006 υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, εμπόρους και επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, συνεργαζόμενη μέχρι σήμερα με μία εκ των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών της εθνικής οικονομίας, διαχειριζόμενη ενεργό χαρτοφυλάκιο άνω των 250.000.000 €

Απασχολούμε μια έμπειρη, ευέλικτη, ομοιογενή και δυναμική ομάδα είκοσι (20) συνεργατών, που υποστηρίζει τις υπηρεσίες μας, ενώ παράλληλα διαθέτουμε ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών σε όλη την ελληνική επικράτεια, σε κάθε νομό της χώρας

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στους τομείς του Αστικού, Εμπορικού, Τραπεζικού Δικαίου καθώς και στον τομέα αποζημιώσεων από αυτοκινητικά ατυχήματα.

Κεντρικός πυλώνας της εταιρείας, απόρροια της 40ετούς επαγγελματικής εμπειρίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων, είναι η θετική ατμόσφαιρα και ο υψηλός βαθμός συνοχής των συνεργατών της.

Για το λόγο αυτό διατηρούμε επί σειρά ετών σταθερό κορμό δικηγόρων, γραμματειακού προσωπικού,  τεχνικών υποστήριξης, γεγονός που μας επιτρέπει να διαθέτουμε άριστο κλίμα συνεργασίας και αίσθημα επαγγελματικής σύμπνοιας.

Οι στόχοι επαγγελματικής ανέλιξης και ευημερίας των συνεργατών μας ταυτίζονται με τις φιλοδοξίες της εταιρείας, αποτελούν για μας κοινό τόπο, και αυτή ακριβώς η συνειδητή στάση αντανακλάται στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

Οι δικηγόροι – συνεργάτες διαθέτουν πολυετή παρουσία στη μάχιμη δικηγορία και στη συμβουλευτική υποστήριξη, κατέχουν σε βάθος το γνωστικό τους αντικείμενο και έχουν υψηλό δείκτη εξειδίκευσης, καλύπτουν άριστα δε τον τομέα επικοινωνίας με τον πελάτη.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας εμπλουτίζεται διαρκώς , με νέα, ικανά , καταρτισμένα και φιλόδοξα στελέχη, τα οποία εγκλιματίζονται προοδευτικά στην ομάδα σε άριστο βαθμό, συνεισφέροντας ουσιαστικώς στο τελικό αποτέλεσμα και ενισχύοντας την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Έχουμε το προνόμιο , μετά από έτη δοκιμασμένων  και άκρως επιτυχημένων συνεργασιών , σε πολλούς τομείς του δικαίου, να διαθέτουμε ευρύτατο δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, γεγονός που μας παρέχει τη δυνατότητα και το συγκριτικό πλεονέκτημα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας οπουδήποτε και οποτεδήποτε, συντονιζόμενοι άψογα, προς όφελος του πελάτη.

Οι δικηγόροι – εταίροι έχουν καταστεί αποδέκτες εντολών και εν γένει ςυνεργασιών με τα περισσότερα και μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, καθώς και με τη μεγαλύτερη εγχώρια αςφαλιστική εταιρία και το Επικουρικό κεφάλαιο. Η εταιρεία συνεργάζεται από συστάσεως της με ένα από τα μεγαλφτερα πιστωτικά ιδρύματα , νυν εκ των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, μεταξύ άλλων , και ςτον ιδιαίτερο τομέα της εν γένει διαχείρισης «κόκκινων» δανείων , με χαρτοφυλάκιο 3.000 τραπεζικών λογαριασμών.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αντικείμενό μας αποτελούν υποθέσεις που άπτονται του αστικού δικαίου, όπως για παράδειγμα, διαφορές ενοχικού, εμπράγματου, οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, καθώς  επίσης μισθωτικές διαφορές. Η εμπειρία μας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και σε επίπεδο δικαστηριακής  επίλυσης των  σχετικών διαφορών ενώπιον των Δικαστηρίων. Εναποθέτουμε ιδιαίτερο βάρος και επιδεικνύουμε  την αρμόζουσα επιμέλεια στην εξωδικαστική επίλυση, στάδιο ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς από την ποιότητα του χειρισμού του, συναρτάται αμέσως ενδεχόμενη ωφέλεια του πελάτη (εξοικονόμηση χρόνου και κόστους).

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σ’ αυτόν τον ιδιαίτερα σημαντικό και κινητήριο τομέα της εγχώριας οικονομίας, αναλαμβάνουμε υποθέσεις σύστασης και μετατροπής νομικών προσώπων - εταιρειών, δικαστηριακής επίλυσης των διαφορών που προέρχονται από το δίκαιο των αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή), καθώς επίσης  στον κρίσιμο και ευαίσθητο χώρο του πτωχευτικού δικαίου (πλήρης και επικαιροποιημένος  έλεγχος πτωχευτικής ιδιότητας στα Δικαστήρια όλης της ελληνικής επικράτειας, προάσπιση περιουσιακών δικαιωμάτων έναντι πτωχού, αναγγελία και επαλήθευση απαιτήσεων, ενεργή συμμετοχή και παρακολούθηση της πτωχευτικής διαδικασίας, υποβολή αντιρρήσεων κατά απαιτήσεων τρίτων, επικοινωνία με τον σύνδικο και τον Εισηγητή της πτώχευσης).

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πεδίο ενασχόλησής μας συναποτελεί το ποινικό δίκαιο, σε όλο το φάσμα του. Με 40ετή εμπειρία στη δικαστηριακή πρακτική, με έμπειρους και καταξιωμένους στη μάχιμη ποινική δικηγορία συνεργάτες, αναλαμβάνουμε τη νομική υπεράσπιση και την υποστήριξη των πελατών μας σε όλα τα στάδια της ποινικής Δικονομίας (προανάκριση, κύρια  ανάκριση)  ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων και των Δικαστικών Συμβουλίων, καθώς επίσης και την παράσταση πολιτικής αγωγής , στην περίπτωση που έχουν τελεστεί σε βάρος τους αδικήματα (κατάθεση μηνύσεων – εγκλήσεων, στενή παρακολούθηση ποινικής δίωξης, παράσταση πολιτικής αγωγής).

Εδρεύουμε στο κέντρο της Αθήνας, σε 2 ορόφους 300 τ.μ. , σε ένα από τα ομορφότερα και ιστορικά νεοκλασικά της λεωφόρου Ακαδημίας και διαθέτουμε σύγχρονο και ασφαλή υλικοτεχνικό εξοπλισμό , εγκατεστημένο και συντηρούμενο από καταξιωμένους τεχνικούς και τις κορυφαίες εταιρείες της αγοράς

Επικοινωνία

Aκαδημίας 77, 106 78 Αθήνα,

Τηλ:  210 3650240 - 258,

Φαξ: 210 3650255 / 259,

Email: info@mxlaw.gr

http://www.mxlaw.eu

 

Comments are closed.