IT-Advisor Managed backup – Backup Microsoft SQL Server

Install-IT-Advisor-Managed-Backup για SQL Server
Σε αυτό το σύντομο video η εγκατάσταση της εφαρμογής IT-Advisor Managed Backup Services για SQL Server παρουσιάζεται.

Comments are closed.