off site cloud backup

off site cloud backup

Αναποδιές συμβαίνουν. Γι' αυτό ως καλή πρακτική πρέπει  τα κρίσιμα επιχειρησιακά δεδομένα  να φυλάσσονται εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Σήμερα θα εξηγήσουμε τα οφέλη του off site cloud backup.
Η τήρηση αντιγράφων ασφαλείας βάσεων δεδομένων εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης είναι πολύ σημαντική για την επιχείρησή σας, προκειμένου να είναι προστατευμένη σε περίπτωση καταστροφής. Η ποιο απλή περίπτωση που μπορούμε να αναφέρουμε είναι η διαγραφή αρχείου από δικτυακό φάκελο η οποία δεν είναι αναστρέψιμη.

To cloud backup της IT-Advisor διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις προς αποφυγή λαθών μέσω της εφαρμογής. Ας υποθέσουμε ότι ένας φάκελος με το όνομα "DeletedFiles" περιέχει αρχεία. Έχει γίνει ήδη μία φορά cloud backup και o φάκελος βρίσκεται ήδη στο σύννεφο.

off site cloud backup

off site cloud backup - αντίγραφο φακέλου DeletedFiles στο σύννεφο

Στο συγκεκριμένο πλάνο - retention policy έχει οριστεί οι τοπικές διαγραφές να μεταδίδονται και στο σύννεφο. Παρόλα αυτά οι διαγραφές που θα πραγματοποιούνται στο σύννεφο γίνονται μετά από τις ημέρες που έχουμε ορίσει εμείς, 300 ημέρες, στο παρακάτω παράδειγμα.

off site backup2

off site backup - έξυπνη διαγραφή

το προβλημα και η λυση με το cloud backup

Κάνοντας την υπόθεση ότι το βράδυ εκτελείται το cloud backup, ο συγκεκριμένος φάκελος έχει κατά λάθος σβηστεί χωρίς να το έχουμε αντιληφθεί και η διαγραφή του μεταδίδεται και στο cloud.

Μετά από κάποιο διάστημα αντιλαμβανόμαστε ότι ο φάκελος μας δεν υπάρχει τοπικά και θέλουμε να κάνουμε επανάκτηση.

Αρχικά θα ειδοποιηθείτε από το backup plan ότι υπάρχουν αρχεία τα οποία σε 300 ημέρες θα σβηστούν. Επίσης θα λάβετε ενημέρωση και από το email που σας αποστέλεται άπαξ κάθε φορά που εκτελείται το cloud backup.

Σίγουρα, μιας και εμείς ενημερωνόμαστε για την εύρυθμη λειτουργία των cloud backup των πελατών μας κάποιος και από το προσωπικό της IT-Advisor θα δει το πλάνο σας κεντρικά, θα ανακαλύψει ότι ο φάκελος δεν υπάρχει και θα επικοινωνήσει μαζί σας για να διελευκανθεί η υπόθεση. Η υπηρεσία επικοινωνίας διατίθεται δωρεάν στους πελάτες μας.

Deleted Files Backup Plan Info

Deleted Files Backup Plan Info

 cloud backup plan email info

cloud backup plan email info

Αν δεν έχετε τον χρόνο να δείτε κάποια  από τις 2 παραπάνω ειδοποιήσεις και ας θεωρήσουμε ότι δεν έχουμε για κάποιο λόγο επικοινωνήσει μαζί σας είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω email για να διαπιστώσουμε ποιο είναι το πρόβλημα και πάλι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Το αρχεία σας και ο φάκελος παραμένουν ασφαλισμένα στο cloud για 300 ημέρες ή όσες εσείς επιθυμείτε από την ημέρα της κατά λάθος διαγραφής τους και είναι άμεσα ανακτήσιμα από το online access.

off site cloud backup

Καθώς και μέσα από την επανάκτηση αρχείων μέσα από την εφαρμογή cloud backup της IT-Advisor θα είναι διαθέσιμο για επανάκτηση 300 ημέρες στο εδώ παράδειγμα από την κατά λάθος τοπική διαγραφή του.

Restore Files through Cloud Backup

Restore Files through Cloud Backup

.

Comments are closed.