ΙΤ Services

Λόγω της οικονομικής κρίσης, πολλές από τις εταιρείες αναγκάζονται να συρρικνωθούν και "κλείσουν" τμήματα όπως το it services.

Ωστόσο, οι καθημερινές εργασίες, η συντήρηση εφαρμογών και συστημάτων και η υποστήριξη προσωπικού σε θέματα IT δεν σταματάνε να έχουν απαιτήσεις. Συνήθως, στις εταιρείες όπου καλούμαστε να μιλήσουμε για την τεχνική τους υποστήριξη, το it services περιβάλλον είναι σε οριακά επίπεδα.

μεθοδολογια it-advisor, it services

  • Στις αρχικές μας συναντήσεις με τον πελάτη, αρχικά ακούμε και καταγράφουμε με προσοχή τα προβλήματα του, τις ανάγκες του, τις μελλοντικές απαιτήσεις του.
  • Ως δεύτερη φάση στην συνεργασία με τον πελάτη βάση αυτών που γνωρίζουμε κάνουμε την δική μας καταγραφή του εξοπλισμού, των εφαρμογών και των διαδικασιών.
  • Βάση των δύο παραπάνω συντάσσουμε την οικονομοτεχνική προσφορά μας προς την επιχείρηση η οποία περιλαμβάνει πρωτεύοντες, δευτερεύοντες στόχους, και παραθέτουμε τις δικές μας προτάσεις οι οποίες θα δώσουν προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση αλλά και θα καλύψει τις μελλοντικές της ανάγκες.
  • Βάση της οικονομοτεχνικής προσφοράς και υπό τον όρο την κοινή αποδοχή της  προχωράμε στην άμεση υλοποίηση του έργου.
  • Με την ολοκλήρωση του έργου παραδίδουμε υπό την μορφή εγγράφου κωδικούς, διαδικασίες, ελέγχους αυτοματοποιημένων διαδικασιών στον πελάτη.
  • Συντάσσεται συμβόλαιο υποστήριξης το οποίο μπορεί να έχει πολλές μορφές που καλύπτει τις ανάγκες του πελάτη και παραδίδονται οι κωδικοί χρήσης του help-desk services έτσι ώστε να υπάρχει διαρκής και άμεση υποστήριξη από την IT-Advisor.

Comments are closed.