Cloud υπηρεσίες

Cloud υπηρεσιες

Η IT-Advisor παρέχει εξειδικευμένες cloud υπηρεσίες προστασίας δεδομένων εφαρμογών και εικονικών υποδομών, καθώς και ανάκαμψης από καταστροφή.

Οι πιο πολλές επιχειρήσεις πιστεύουν ότι μία καταστροφή (φυσικά, θεμιτά ή αθέμιτα αίτια) δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί. Ως αποτέλεσμα δεν λαμβάνουν ποτέ κάποιο προληπτικό μέτρο διασφάλισης των εργασιών τους. Παρακάτω, αναφέρονται κάποια δειγματοληπτικά στατιστικά τα οποία αν μη τι άλλο θα μπορούσαν να τους βάλουν σε σκέψεις.

93% των επιχειρήσεων που έχασαν τα δεδομένα τους για περισσότερο από 10 ημέρες χρεωκόπησαν μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία του συμβάντος.

96% των επιχειρησιακών δεδομένων στους σταθμούς εργασίας μια επιχείρησης δεν γίνονται αντίγραφο.

58% των περιπτώσεων που η επιχείρηση έχασε δεδομένα οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος ενώ 10% των επιχειρήσεων υπόφεραν την απώλεια δεδομένων από φυσική καταστροφή.

Cloud υπηρεσίες

Με μια σειρά από ευέλικτα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, οι πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα προστασίας των δεδομένων και των υπηρεσιών τους, από θεμιτές καταστροφές τύπου ransomware όσο και αθέμιτες (φυσικές καταστροφές – αστοχία υλικού) διατηρώντας πολλαπλά αντίγραφα (versioning) τόσο εντός του χώρου τους (on-premises) όσο και εκτός (off-premises).

Οι υπηρεσίες backup καλύπτουν όλα τα λειτουργικά συστήματα (Windows, Linux κλπ.) καθώς και όλες τις εφαρμογές (SQL, MS Exchange (item restore) Bare Metal Backup, κλπ.).

Οι εφαρμογές backup είναι συμβατές ακόμα και με υποδομές περιορισμένης ταχύτητας διασύνδεσης στο διαδίκτυο.

Τέλος, με τη χρήση των υψηλότερων προδιαγραφών ασφάλειας με χρήση αλγόριθμων συμπίεσης και αναγνώρισης αλλαγών, και ισχυρής κρυπτογράφησης, 256 bit AES και κρυπτογράφησης καθώς και με τη χρήση πλεονάζοντος αποθηκευτικού χώρου (storage redundancy σε 6 διαφορετικά datacenter και σε 2 ξεχωριστές γεωγραφικές περιοχές), παρέχεται εμπιστευτικότητα αλλά και διαθεσιμότητα στα προστατευόμενα δεδομένα των πελατών.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να μελετήσουμε τις ανάγκες σας.

Comments are closed.