διαχειριση πληροφορικης επιχειρησεων

Η  IT-Advisor  είναι εταιρεία πληροφορικής, που εξειδικεύεται στην επιχειρησιακή υποδομή εταιρειών, στη συνέχειά τους, καθώς και  στη συμβουλευτική σε θέματα ασφάλειας. Εδρεύει στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται πανελλαδικώς. Η πληροφορική είναι ένα βασικό στοιχείο για κάθε σύγχρονο οργανισμό.  Σε πολλές περιπτώσεις, η πληροφορική δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 • Συμβουλευτική σε θέματα πληροφορικής
  • Οργάνωση ή δημιουργία  τμήματος (αν δεν υπάρχει) πληροφορικής εσωτερικά του οργανισμού.
  • Εξωτερική  διοίκηση και  έλεγχος του τμήματος πληροφορικής.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο θέμα της επιλογής της σωστής λύσης διεξάγοντας ανάλυση των απαιτήσεων και της αγοράς.
  • Σχεδιασμό και διοίκηση έργων πληροφορικής.
  • Συμβουλές διοίκησης για θέματα που σχετίζονται με την πληροφορική.
 • Υποδομή δικτύων (κατασκευή δομημένης καλωδίωσης)
  • Ένα καλό δίκτυο διασφαλίζεται με τη σωστή επιλογή των υλικών καλωδίωσης, την εγκατάστασή τους με βάση τα διεθνή πρότυπα, καθώς και την πιστοποίηση της εγκατάστασης αυτής κάνοντας χρήση ειδικών οργάνων. Όλα αυτά είναι σημαντικοί παράγοντες στην εξασφάλιση της ποιότητας της δομημένης καλωδίωσης διαμορφώνοντας έτσι ένα γρήγορο, αξιόπιστο, αποδοτικό και ασφαλές εταιρικό δίκτυο ούτως ώστε να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης διαφόρων προβλημάτων που μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στην επικοινωνία σας.
  • Αναλαμβάνουμε να στήσουμε τις βάσεις του τοπικού σας δικτύου και να τελειοποιήσουμε την υποδομή σας παρέχοντάς σας τον κατάλληλο εξοπλισμό για μια αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων και φωνής.
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση τηλεφωνικών κέντρων
  • Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και παραμετροποίηση τηλεφωνικών κέντρων βασισμένων σε open source λύσεις και όχι μόνο, τα οποία διακρίνονται για τις δυνατότητες που παρέχουν και το χαμηλό κόστος.
  • Για την υλοποίηση VoIP τηλεφωνικού κέντρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας απλός υπολογιστής, με το ανάλογο λειτουργικό σύστημα, και τις ανάλογες κάρτες για τις απαιτήσεις που έχουμε στην εκάστοτε εγκατάσταση.Η λειτουργία τους είναι συμβατή με pstn / isdn / voip «γραμμές». Χαρακτηριστικό τους είναι η επεκτασιμότητα που μπορούμε να έχουμε σε σχέση με το κόστος και τις δυνατότητες.
 • Εγκατάσταση και διαμόρφωση υποδομής Active Directory
  • Κεντρική διαχείριση των λογαριασμών χρηστών των προσωπικών τους φακέλων και των εκτυπωτών. Ο διαχειριστής στον εξυπηρετητή δηλώνει χρήστες, ιεραρχική δομή αρχείων και εκτυπωτές και τα διαμοιράζει με τα επιθυμητά δικαιώματα, τα οποία πλέον ισχύουν για όλους τους υπολογιστές του εσωτερικού δικτύου και για όλους τους χρήστες (πχ. δεν απαιτείται άνοιγμα λογαριασμού στο σταθμό εργασίας).
  • Ευκολία διαχείρισης: Συντηρείται κυρίως ο εξυπηρετητής καθώς σε αυτόν είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες της εταιρείας, οι ρυθμίσεις των σταθμών εργασίας και των λογαριασμών των χρηστών ορίζονται από τις κατάλληλες πολιτικές σε επίπεδο Domain ή Οργανωτικής Μονάδας ,OU.
  • Δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των ανανεώσεων του λειτουργικού συστήματος του κεντρικού εξυπηρετητή – server των σταθμών εργασίας και του λογισμικού προστασίας από ιούς. Είναι δυνατό (με την ενεργοποίηση της αντίστοιχης υπηρεσίας στον MS-Windows Server) οι ανανεώσεις, ενημερώσεις και πολιτικές ασφάλειας του λειτουργικού συστήματος και των σταθμών εργασίας να γίνονται κεντρικά ("αποστέλλονται" μία φορά για όλους τους σταθμούς) και επιπλέον να προωθούνται αυτόματα στους σταθμούς εργασίας.
  • Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν με τον ίδιο λογαριασμό σε οποιονδήποτε σταθμό εργασίας της εταιρείας και έχουν πρόσβαση σε όλους τους τοπικούς πόρους (του σταθμού εργασίας), τους δικτυακούς (αποθηκευτικός χώρος εξυπηρετητή, εκτυπωτές, email) και το Διαδίκτυο με τις ίδιες ρυθμίσεις ασφάλειας/προστασίας.
 • Μελέτη, υλοποίηση & συντήρηση ιδιωτικού σύννεφου (private cloud - Linux)
  • Ιδιωτικό υπολογιστικό σύννεφο ονομάζεται το Cloud που είναι φτιαγμένο για την αποκλειστική χρήση ενός και μόνο πελάτη. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές αναλόγως τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του πελάτη. Μοναδικό χαρακτηριστικό του είναι η αποκλειστική χρήση του από έναν  και μόνο πελάτη.
  • Ένα ιδιωτικό Cloud αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία του πελάτη. Η εγκατάσταση, η λειτουργία και η συντήρησή του γίνεται από την IT-Advisor. Οι φυσικές υποδομές (πχ εξυπηρετητές - servers) καθορίζονται κατόπιν μελέτης και είναι δυνατόν να βρίσκονται είτε στις εγκαταστάσεις του πελάτη είτε και σε απομακρυσμένες εγκαταστάσεις για προφανείς λόγους ασφαλείας  και χρηστικότητας. Οι επιλογές του πελάτη είναι απεριόριστες στον σχεδιασμό μιας λύσης ιδιωτικού σύννεφου, καθορίζονται δε από τον όγκο και τη συχνότητα των δεδομένων που παράγονται.
 • Ασφαλής, κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, σε ιδιωτικό χώρο επιλογής του πελάτη εκτός εταιρείας.
  • Με εφαρμογή ανοικτού κώδικα χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο P2P file sharing μπορούμε να έχουμε μία πηγή από την οποία παράγονται καθημερινά τα αρχεία (πχ εταιρικό δίκτυο η γραφείο) και όσους αποδέκτες επιθυμεί ο πελάτης εκτός γραφείου όπου τα δεδομένα του (αρχεία) θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο σε ασφαλές σημείο. Ορίζουμε πάντα ότι οι διαγραφές στην πηγή μεταδίδονται στους αποδέκτες αλλά χωρίς να διαγράφετε κάποιο αρχείο όταν φτάσει στον προορισμό του. Οι διαγραφές μεταφέρονται σε έναν κρυφό φάκελο στους αποδέκτες όπου και φυλάσσονται με μοναδικό περιορισμό την λογική κατάσταση των δίσκων – επάρκεια χώρου. Αυτή η τεχνική μας διασφαλίζει ότι τα αρχεία μας δεν πρόκειται να επηρεαστούν από φυσική ή οποιοδήποτε άλλη καταστροφή όπως κλοπή.
 • Μελέτη υλοποίηση & παραμετροποίηση τείχους προστασίας (firewall - Linux)
  • Με την χρήση ενός απλού, παλιάς τεχνολογίας υπολογιστή και με την χρήση ανοιχτού λογισμικού κώδικα μπορούμε να προσφέρουμε ένα πλήρες αλλά ανέξοδο τείχος προσταστίας για το εταιρικό σας δίκτυο. Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από τείχος προστασίας είναι οι παρακάτω:
   • Stateful Packet Firewall
   • Demilitarized Zone (DMZ)
   • Intrusion Detection and Prevention (Snort)
   • Multiple WAN (Automatic WAN Uplink Failover)
   • Multiple WAN (Automatic WAN Load Balancing)
   • Application Control: the outgoing firewall recognizes and blocks applications (over 160 Protocols including Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp and more)
   • Anti-Virus: Anti-Virus available for HTTP, SMTP, FTP and POP3 proxies
   • HTTP Proxy: excellent URL filtering service has been implemented with over 100 million pages recognized and categorized (Transparent Proxy Support)
   • Virtual Private Network: the user interface has been totally rewritten as well as the OpenVPN server backend increasing the throughput. Improved and extended mobile support (Android and iOS). Multiple authentication servers added including Active Directory, Novell, eDirectory as well as any other LDAP implementation. Granular VPN access management for single users and groups
   • Hotspot: Cyclic Tickets and SmartLogin (remembering users), configurable authentication server (external: LDAP, Active Directory, Novell eDirectory, RADIUS.)
   • Reporting and monitoring: brand new reporting dashboard. Detailed and customized reports, live network monitoring powered by ntopng
 • Υλοποίηση και διαμόρφωση πελατολογίου (Linux η Windows)
  • Χρησιμοποιώντας ανοικτού λογισμικού κώδικα όπως Apache, PHP, Mysql η IT-Advisor μπορεί να εγκαταστήσει και να παραμετροποιήσει εφαρμογή πελατολογίου η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες μιας εταιρείας για την παρακολούθηση του πελατολογίου της. Η χρήση του πελατολογίου προορίζεται για εντός και εκτός εταιρικού δικτύου. 
 • Υπηρεσία πελατειακής υποστήριξης (Linux)
  • Για όλους τους πελάτες μας η IT-Advisor διαθέτει αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης κλήσεων. Έτσι, και οι πελάτες σας μπορούν να σας αποστέλλουν με mail το αίτημα τους αλλά και οι ίδιοι να καταγράφουν και να παρακολουθούν την εξέλιξη των ατιτημάτων τους προς εσάς. Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος είναι ότι σταματά η αέναη ροή μηνυμάτων, sms, τηλεφώνων από πελάτες προς υποστήριξη και αντίστροφα και επιπλέον όλα τα email προς υποστήριξη καταγράφονται και αποθηκεύονται με σκοπό να διατηρείται  ιστορικό της υπόθεσης. 
 • Μεταφορά εταιρειών σε άλλο χώρο (IT-Relocation)
  • Η IT-Advisorέχει μακρόχρονη εμπειρία σε μετακομίσεις γραφείων, εταιρειών πληροφορικής, ειδικεύεται πάνω σε μεταφορές :
   • Servers
   • Desktops
   • Networks

Οι μελέτες μας έχουν κύριο χαρακτηριστικό και στόχο, τον καθόλου η τον ελάχιστο δυνατό χρόνο μη λειτουργίας της επιχείρησής σας.

 • Απομόλυνση εταιρικών δικτύων από ιούς σε υπολογιστές (Anti-Virus)
  • Η IT-Advisor έχει 15χρονη πορεία στην μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση εγκαταστάσεων κεντρικών υποδομών Anti-Virus σε εγκαταστάσεις από 10 έως και 10000 υπολογιστές. Διαθέτουμε μακρόχρονη εμπειρία σε μεγάλες εγκαταστάσεις  στην προστασία και  απομόλυνση εταιρικών δικτύων από ιούς. 
 • Μετάπτωση και αναβάθμιση συτημάτων Windows – Exchange
  • Η εταιρεία μας έχει μακροχόνια πείρα σε αναβαθμίσεις υποδομών σε μεγάλα κεντρικά δίκτυα υπολογιστών και πλήθους περιφερειακών υποκαταστημάτων. Κατά την διάρκεια των χρόνων άπαξ των Windows Server 2000 έχουμε μελετήσει, σχεδιάσει και υλοποιήσει μεταπτώσεις – αναβαθμίσεις σε πλήθος υποδομών active directory και Exchange.
 • Υποδομή εταιρείας με εικονικά συστήματα (Virtualization)
  • Με την εικονοποίηση (virtualization) επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας εικονικής υποδομής πληροφορικών συστημάτων κατά την οποία οι φυσικοί πόροι του εξοπλισμού (με χαρακτηριστικότερα  τη CPU, τη μνήμη και τον αποθηκευτικό χώρο) να μπορούν να μοιρασθούν σε επιμέρους εικονικές μηχανές που θα λειτουργούν από ένα  φυσικό μηχάνημα. Η απομόνωση και ο διαχωρισμός των εικονικών μηχανών είναι πλήρως διασφαλισμένα με αποτέλεσμα την ανεξάρτητη και ασφαλή λειτουργία τους.
  • Για παράδειγμα, ένας Web Server μπορεί να βρίσκεται σε ένα ιδεατό μηχάνημα (Virtual Machine) και μια εφαρμογή ERP/CRM σε ένα άλλο. Κατ’ επέκταση, η δυσλειτουργία μίας εφαρμογής, δεν επηρεάζει ή επιβαρύνει τα υπόλοιπα ιδεατά μηχανήματα.
  • Ενδεικτικά οφέλη από την εφαρμογή virtualization στο πληροφοριακό περιβάλλον μιας επιχείρησης είναι:
   • Μείωση κόστους κτήσης νέων servers
   • Μείωση λειτουργικού κόστους
   • Κεντρική και ευέλικτη διαχείριση των συστημάτων
   • Εύκολη μεταφορά εφαρμογών μεταξύ διαφορετικών συστημάτων
   • Πλήρης εκμετάλλευση των πόρων του συστήματος
   • Ευελιξία στην περίπτωση ανάγκης αύξησης ή ελάττωσης των πόρων που έχουν αποδοθεί
   • Μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας
   • Μείωση απαιτούμενου χώρου στα ικριώματα συνεπώς στους φυσικούς χώρους της επιχείρησης
   • Άμεση ενεργοποίηση νέων εφαρμογών καθώς δεν απαιτείται αναμονή νέου εξοπλισμού
   • Γρηγορότερη επαναφορά κανονικής λειτουργίας σε περιπτώσεις προβλημάτων
 • Διαμόρφωση αντιγράφων ασφαλείας – Εφεδρικά site σε περίπτωση καταστροφής ή αδυναμίας εργασίας στον υπάρχοντα χώρο εργασίας
  • Για να επιλέξετε μια κατάλληλη στρατηγική αντιγράφου ασφαλείας θα πρέπει να συζητήσουμε μαζί σας έτσι ώστε να κατανοήσετε και να γνωρίζετε τις απαιτήσεις για τη διαθεσιμότητα των δεδομένων σας. Η γενική σας στρατηγική για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας πρέπει να ορίζει τον τύπο και την συχνότητά της, να λαμβάνει υπόψη το είδος και την ταχύτητα του υλικού εξοπλισμού σας καθώς και τον όγκο των δεδομένων που επεξεργάζεστε καθημερινά. Κύριο μέλημα σε κάθε οργανισμό ή εταιρεία, ανεξαρτήτως μεγέθους προσωπικού είναι σημαντική η διασφάλιση της καθημερινής παραγόμενης δουλειάς (αρχεία) τα οποία πρέπει να διαφυλάσσονται σε περισσότερα από έναν χώρους δημιουργώντας ένα η και παραπάνω εφεδρικά αντίγραφα. Η εταιρεία μας διαθέτει πλήθος λύσεων έτσι ώστε τα αρχεία σας να είναι ασφαλή από άστοχη χρήση υπαλλήλου, αστοχία υλικού (δίσκος) μέχρι και φυσικές καταστροφές.
 • Ψηφιακές υπογραφές
  • Η ανάπτυξη του διαδικτύου, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι συναλλαγές μέσω ανοιχτών δικτύων κάνουν επιτακτική την ανάγκη ασφάλειας στις συναλλαγές. Ο χρήστης που συναλλάσσεται ηλεκτρονικά απαιτεί τα δεδομένα (π.χ. ένα μήνυμα ή ένα κείμενο) που στέλνει να μην μπορούν να αποκαλυφθούν ή να διατεθούν σε μη εξουσιοδοτημένα γι αυτό άτομα (εμπιστευτικότητα). Τα δεδομένα, δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν να αλλοιωθούν κατά την μετάδοσή τους. Ο παραλήπτης θα πρέπει να τα λάβει όπως ακριβώς ο αποστολέας τα έστειλε και να είναι σίγουρος ότι τα δεδομένα που λαμβάνει είναι αυτά που ο αποστολέας έχει στείλει (ακεραιότητα). Επιπλέον, σε μία τέτοια συναλλαγή, είναι απαραίτητο ο παραλήπτης να είναι σίγουρος για την ταυτότητα του αποστολέα (αυθεντικότητα). Δηλαδή, να γνωρίζει με σιγουριά ότι το μήνυμα που λαμβάνει και φαίνεται να το υπογράφει ο κ. Χ, είναι όντως από τον κ. Χ και όχι από κάποιον που παριστάνει τον Χ. Τέλος, συμμετέχοντας σε μία ηλεκτρονική συναλλαγή (π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο) θα πρέπει να μην είναι δυνατόν τα εμπλεκόμενα μέρη να αρνηθούν εκ των υστέρων την συμμετοχή τους στη συναλλαγή αυτή (μη αποποίηση ευθύνης).
  • Το ισοδύναμο της φυσικής υπογραφής στον ψηφιακό κόσμο. Είναι ένα μαθηματικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου. Μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή δίνει στον παραλήπτη την διαβεβαίωση ότι το έγγραφο/ μήνυμα που δημιουργήθηκε ανήκει στον συντάκτη/ αποστολέα που το υπέγραψε ψηφιακά και ότι δεν αλλοιώθηκε/ παραποιήθηκε κατά την αποστολή του. Για να παραχθεί μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή απαιτείται η χρήση ενός έγκυρου Ψηφιακού Πιστοποιητικού, ενός αρχείου που όχι μόνο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της ψηφιακής υπογραφής αλλά και πιστοποιεί την ταυτότητα της οντότητας που το χρησιμοποιεί. Ενδεικτικά, απαραίτητη χρήση του είναι πλέον για:
   • H υποχρέωση για χρήση ψηφιακών υπογραφών στην διενέργεια όλων των διαγωνισμών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών άνω των 60.000 ευρώ
   • Η υπηρεσία κατάθεσης ηλεκτρονικού δικογράφου μέσω της οποίας οι δικηγόροι έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν ηλεκτρονικά τα ψηφιακά υπογεγραμμένα δικόγραφα.
   • Το πιλοτικό πρόγραμμα ΥΠΕΚΑ, Υπουργείου Δικαιοσύνης, Υπουργείο Οικονομικών και συμβολαιογράφων, που αφορά στην ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων και αντιγράφων συμβολαιογραφικών πράξεων με χρήση ψηφιακής υπογραφής στη βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε.

 

 

.
.

 

 

 

Comments are closed.